نوع – جور کردن ادرار تبدیل محققان بیماران مبتلا به ام اس

نوع – جور کردن: ادرار تبدیل محققان بیماران مبتلا به ام اس اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی بزرگی دورکمر نشانه کمبود ویتامین D بدن است

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لیدن هلند در گزارشی عنوان می کنند که میزان ویتامین D در افراد دارای میزان اوج چربی دور کمر پایین تر هست. از اینرو محققان تاکید می ک

بزرگی دورکمر نشانه کمبود ویتامین D بدن است

بزرگی دورکمر نشانه کمبود ویتامین D بدن است

عبارات مهم : محققان

محققان پی بردند اندازه دور کمر بزرگ تر با ریسک اوج کمبود ویتامین D مرتبط است.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لیدن هلند در گزارشی عنوان می کنند که میزان ویتامین D در افراد دارای میزان اوج چربی دور کمر پایین تر هست. از اینرو محققان تاکید می کنند افراد دارای دور کمر بزرگ تر باید به طور مرتب میزان ویتامین D بدن ارزش را کنترل نمایند.

در این مطالعه، محققان به سرپرستی «راچیدا رفیق»، به بررسی این عنوان پرداختند که چگونه میزان چربی کل بدن و چربی دورشکمی در شرکت کنندگان با میزان ویتامین D ارزش مرتبط است.

بزرگی دورکمر نشانه کمبود ویتامین D بدن است

محققان بعد از تطبیق شماری از فاکتورهای تاثیرگذار نظیر بیماری مزمن، مصرف الکل و میزان فعالیت فیزیکی دریافتند میزان هر دو چربی کل بدن و چربی شکمی با میزان پایین تر ویتامین D در زنان مرتبط است اگرچه تاثیر چربی شکمی به مراتب زیاد است.

اما در مردان، چربی دورشکمی و چربی کبدی با میزان پایین تر ویتامین D مرتبط هستند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه لیدن هلند در گزارشی عنوان می کنند که میزان ویتامین D در افراد دارای میزان اوج چربی دور کمر پایین تر هست. از اینرو محققان تاکید می ک

در همه موارد محققان دریافتند هر چقدر میزان چربی دور شکمی زیاد باشد میزان ویتامین D کمتر خواهد بود.

محققان جهت یافتن علت رابطه بین این دو به تحقیقات و مطالعات بیشتری نیاز دارند.

واژه های کلیدی: محققان | ویتامین | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs