نوع – جور کردن ادرار تبدیل محققان بیماران مبتلا به ام اس

نوع – جور کردن: ادرار تبدیل محققان بیماران مبتلا به ام اس اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تشریح چگونگی محاسبه زیاد کردن حداقل حقوق بازنشستگان کشوری

مدیرکل بازنشستگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: جلب رضایت بازنشستگان ارجمند اولویت مهم صندوق بازنشستگی کشوری است.

تشریح چگونگی محاسبه زیاد کردن حداقل حقوق بازنشستگان کشوری

تشریح چگونگی محاسبه زیاد کردن حداقل حقوق بازنشستگان کشوری

عبارات مهم : ایران

مدیرکل بازنشستگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: جلب رضایت بازنشستگان ارجمند اولویت مهم صندوق بازنشستگی کشوری است.

به گزارش مهر، شبر زارعین با حضور در نشست روسای کانون های بازنشستگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن ارائه آماری از اوضاع حقوق بگیران استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و توضیحاتی اطراف نحوه زیاد کردن حقوق سال ۱۳۹۷ به سوالات آنان پاسخ داد.

تشریح چگونگی محاسبه زیاد کردن حداقل حقوق بازنشستگان کشوری

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر چگونگی زیاد کردن حقوق سال ۱۳۹۷ افزود: حقوق کلیه بازنشستگان و موظفین این صندوق که تا آخر سال ۱۳۹۶ بازنشسته یا وظیفه بگیر شده است اند ابتدا به میزان ۱۰ درصد زیاد کردن یافت و سپس بر اساس گروه های شغلی جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات مربوطه محاسبه شد.

زارعین ادامه داد: براین اساس حداقل حقوق بازنشستگان و موظفین که دارای ۳۰سال سابقه خدمت بوده اند از ابتدای سال ۹۷ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافت.

مدیرکل بازنشستگی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: جلب رضایت بازنشستگان ارجمند اولویت مهم صندوق بازنشستگی کشوری است.

واژه های کلیدی: ایران | چگونگی | بازنشستگی | بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs